MS BİOENERJİ

Tecelli Ruhsal Bioenerji MS atak sıklığının azalmasında ve fonksiyonel geri dönüşün hızlandırılmasına yönelik etkin bir bioenerji ekolüdür.

MS (Multible Sklerozis) myelin kılıf yıkımına bağlı nörolojik bir hastalıktır. Myelin sinir hücresinde iletimi hızlandıran bir kılıftır. Myelin kılıf zarar gördüğünde sinir iletimi yavaşlamakta ve o sinirin inerve ettiği yani ileti alıp verdiği bölgelerde ve kaslarda bazı fonksiyonel bozukluklar görülür.

MS’in tutulum bölgesine göre fonksiyonel bozukluklar değişmektedir. Bazı hastalarda merkezi sinir sistemini tutmakta ve spastisite gelişmekte iken bazı insanlarda daha uzak bölgelerde veya omurilik boyunca tutulum sergileyebilmektedir. MS kendi içlerinde farklı tipleri olmakta; bazı tiplerinde ataklar ve iyileşme süreleri birbirini takip ederken bazı tiplerde ise tek bir atak olmakta veya ataklar sonrasında iyileşme süreci tam oluşamamaktadır.

MS ile Görülebilen Bazı Semptomlar

Kuvvet kayıpları, kas tonusundaki yani kasın istirahatteki gerilimindeki bozukluklar(spastisite-tonus artışı, hipotonus-tonus azalması), ataksi, duyusal semptomlar parestezi (uyuşma, karıncalanma, üşüme, yanma, kaşınma, gerilme ve basınç gibi normal olmayan hislerin tek tek ya da hep birlikte hissedilmesi), dizestezi (herhangi bir uyaran olmadan rahatsız edici duyu oluşumu), anestezi (duyunun tamamen kaybolması), pozisyon ve hareket hissinde kayıplar, L’Hermitte belirtisi (hasta başını düz bir şekilde aşağı doğru eğdiğinde boyundan kollara elektrik çarpma hissi olması), idrar kaçırma, idrar birikimi, kabızlık, cinsel problemler, psikolojik semptomlar, sıcak intoleransı (sıcaklık artışı sinir iletim hızını etkiler ve sonuç olarak hareket ile ilgili semptomlar geçici olarak kötüleşir), yorgunluk, epilepsi, utoff fenomeni (yorgunluk ile birlikte görme keskinliğinin geçici olarak azalması ve bulanık görme). MS her hastada farklı seyreden, farklı semptomlar gösterebilen bir hastalıktır. Bu yüzden genel geçer bir yaklaşım MS hastası için uygun değildir. MS sebebi tam olarak bilinemeyen bir hastalıktır ve myelin kılıfın yıkımı ile teşhisi koyulabilmektedir.

İltihabi bir hastalık olan MS ile ilgili otoimmün, viral ve genetik olmak üzere 3 teori ortaya çıkmıştır fakat sadece myelin kılıf değil sinirin aksonu da zarar gördüğü için tam nedeni bulunamamıştır.

MS ve Tecelli Ruhsal Bioenerji

Tecelli Ruhsal Bioenerji Sisteminde MS hastalığının tedavisine yardımcı uygulamalar ile MS hastalığı olan danışanlarımızın yanındayız. Bütüncül yaklaşımımız ile sizin MS tipiniz, medikal tedaviniz ve yan etkileri, rehabilitasyon süreçleri ve daha birçok etmeni göz önünde bulundurarak en uygun bioenerji terapi programını çiziyoruz.

Kurucumuz ve Üstadımız Cenap Eryılmaz önderliğindeki ruhsal metafizik arındırma birimimiz sizi negatif enerjilerden arındırarak ataklar sonrası iyileşme sürecinizi hızlandırıyoruz. Tecelli Ruhsal Bioenerji sizin biorezonansınızı düzenleyerek myelin kılıfın yıkımını durdurmaya ve onarmaya yardımcı bir enerjidir. Uzun yıllar MS hastalarıyla sahada çalışmalar yapan Fizyoterapist Bioenerji Uzmanı Ali Cihan bütün bioenerji çalışmalarımızda size destek vermekte ve rehabilitasyon süreçlerinizin bioenerji seansları ile birlikte yürütülmesinde yanınızda olmaktadır. MS çok dikkatli izlenmesi gereken bir nörolojik hastalıktır.

Medikal tedavi, psikolojik süreçler, ruhsal metafizik arındırma, bioenerji, fizyoterapi ve rehabilitasyon ve daha birçok etmen bir arada değerlendirilmeli ve süreç en uygun şekilde yönetilmelidir. Tecelli Ruhsal Bioenerji Sistemi olarak MS ile ilgili sahada uzun yıllardır çalışmaktayız ve en uygun bioenerji ve rehabilitasyon süreçlerini yönetmekteyiz. Yaşadığınız sıkıntıların farkındayız. Tecelli Ruhsal Bioenerji ile MS tedavisine yardımcı programlarımız hayatınızı pozitif yönde değiştirecek. MS ile ilgili çalışmalarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.


GSM 1 : 0506 871 11 44

GSM 2 :
0530 120 47 97

E Mail : tecelliruhsalmetafizik@gmail.com